×

Zpráva

Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích

Tento web používá soubory cookie ke správě ověřování, navigace a dalších funkcí. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme tyto typy souborů cookie umístit na vaše zařízení.

Zobrazit dokumenty o e-Privacy Directive

Zobrazit dokumenty GDPR

Odmítli jste cookies. Toto rozhodnutí lze vrátit.

 

Jsme notářská kancelář s dlouholetou tradicí. Již od počátku sídlíme na stejné adrese, a to v centru Brna, na ulici Brandlova 4.

 

JUDr. Přemysl Kalous byl jmenován notářem ke dni 1. 1. 1993 ministrem spravedlnosti České republiky.

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkon notářství je upraven notářským řádem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně.

 

Notáři nepůsobí jen jako tzv. soudní komisaři v dědickém řízení, ale také sepisují notářské zápisy (o právních jednáních, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo na živu, o jiných skutkových dějích a stavu věcí, nebo o prohlášení), provádějí vidimaci a legalizaci, osvědčují, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, provádějí protestaci směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva, vydávají výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, osvědčují provedení úkonů a splnění formalit ve vztahu k evropským společnostem a evropským družstevním společnostem, osvědčují splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku a přijímají listiny a peníze do úschovy. Dále notáři mohou poskytovat právní poradenství, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a se správními úřady, ve správním řízení a s určitými výjimkami také v občanském soudním řízení nebo sepisovat listiny.

 

V řízení o pozůstalosti, vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

 

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu.

 

V rámci dědictví je JUDr. Přemysl Kalous soudním komisařem v obvodu Okresního soudu Brno-venkov.