Vytisknout

  

Provádíme výpisy z veřejných rejstříků a registrů:


- výpis z Rejstříku trestů,

 

- výpis z Živnostenského rejstříku,

 

- výpis z Katastru nemovitostí,

 

- výpis z Obchodního rejstříku,

 

- výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

 

- výpis z Veřejných rejstříků

 

- datové schránky

 

- autorizovaná konverze dokumentů - převod do elektronické podoby a naopak.